Boisko o sztucznej nawierzchni

Boisko MOSiR o sztucznej nawierzhcni:

Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą:

  • płyta boiska z trawy syntetycznej o wym. 65x100m (wymiar całkowity 71x112m) wraz z odwodnieniem,
  • oświetlenie obiektu w formie masztowej z projektorami jako źródłem światła (4 maszty z 6 projektorami zewnętrznymi),
  • monitoring obiektu z użyciem kamer montowanych na masztach oświetleniowych,
  • lekka systemowa trybuna sportowa na 236 osób,
  • ogrodzenie terenu obiektu boiska wraz z bramą wjazdową i furtkami oraz "piłkochwyty" (łącznie 516mb),
  • parking na 10 stanowisk, w tym z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, placyk oraz chodnik i dojścia do i wokół boiska 7

12

do góry