Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się poprzez:

e-mail:

do góry