Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź
tel. 032 265 42 32
fax. 032 265 81 06
e-mail: biuro[at]mosir.czeladz.pl

Wrzesień 2015
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
wszystkie wydarzenia
Siedziba podmiotu

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi powstał w dniu 1 lipca 1996 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXiX138/96 jako Zakład Budżetowy, natomiast w grudniu 1999 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/122/99 z dnia
30 grudnia 1999 roku przekształcił się w Jednostkę Budżetową Urzędu Miejskiego w Czeladzi.  
Statutowym celem Ośrodka jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności poprzez:
- popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
- prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
- organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
- prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
- szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
- tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo- rekreacyjnej,
- współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami z terenu miasta działającymi w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Działalność Ośrodka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego uchwalonego przez Radę Miejską w Czeladzi oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

 

Najważniejszym zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi jest upowszechnianie i popularyzacja sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców miasta i gminy, a także rozbudowa i modernizacja istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej. MOSiR przygotowuje i udostępnia obiekty i urządzenia sportowe dla szkół, organizacji sportowych oraz całego społeczeństwa, stwarzając warunki do większej aktywności i rekreacji poprzez ruch. Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieści się w budynku hali sportowej w Czeladzi przy ul. Sportowej 2

 

Galeria

wszystkie galerie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl